Đến hết ngày 12-4, hạn chót theo luật định, các phường, xã, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đã lập xong danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, sau khi niêm yết, danh sách cử tri có thể thay đổi, bổ sung thêm tên cử tri hoặc xóa tên cho đến trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ. Các trường hợp được bổ sung tên vào danh sách cử tri hoặc xóa tên được thực hiện theo quy định tại Điều 29, 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Theo Điều 33 luật này, nếu phát hiện sai sót trong danh sách cử tri, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan này phải giải quyết khiếu nại trong 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trường hợp công dân không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại tòa án về tố tụng hành chính.

S.TRUNG

Categorised in: