Ngày 11 tháng 6 năm 2015, tại huyện Hải Hậu – một trong 5 huyện của cả nước đạt huyện nông thôn mới (NTM) – đã diễn ra “Hội thảo chuyên đề Trung tâm học tập cộng đồng tham gia xây dựng Nông thôn mới”. Hội thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Khuyến học (KH) tỉnh Nam Định đồng chủ trì.

Tham dự Hội thảo, ngoài Thường trực Hội KH Nam Định, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định, lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu, còn có lãnh đạo Hội KH các huyện, thành phố, Giám đốc một số Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) tiêu biểu. PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (KHVN) – dẫn đầu Đoàn cán bộ của Hội KHVN – tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Các báo cáo tại Hội thảo đã nêu bật hoạt động có nền nếp và vai trò của Trung tâm HTCĐ trong việc tham gia xây dựng NTM. Trung tâm HTCĐ ngoài việc đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện tiêu chí số 14 và tiêu chí số 5 của NTM, còn hỗ trợ đắc lực vào việc thực hiện 17 tiêu chí khác thông qua phát triển học tập tại cộng đồng, thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng được việc làm, giảm được số hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên trong cộng đồng, ….

Hội thảo cũng khẳng định 02 nguyên nhân chính đưa đến thành công trong việc xây dựng NTM ở Nam Định nói chung và Hải Hậu nói riêng, là: i) Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách mạnh mẽ trong xây dựng NTM; ii) Nâng cao nhận thức của người dân, từ đó dân được bàn, được kiểm tra, thực sự là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới.


Đoàn cán bộ của TW Hội Khuyến học Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hội Khuyến học tỉnh Nam Định

Để có những đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng NTM, tổng kết Hội thảo đã nhấn mạnh các công việc trước mắt Trung tâm HTCĐ phải tập trung thực hiện:

– Coi trọng công tác tuyên truyền ở tất cả các cấp;

– Tăng cường tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo địa phương về xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm HTCĐ;

– Hỗ trợ của Nhà nước về đầu tư cơ sở vật chất, tài chính và nhân lực cho Trung tâm HTCĐ. Nam Định đã có nếp ban đầu về hỗ trợ các nguồn lực cho Trung tâm HTCĐ, điều này cần được tiếp tục duy trì và tăng thêm;

– Nâng chất lượng và tăng số lượng người của Ban quản lý trung tâm HTCĐ. Tăng việc chỉ đạo của ngành giáo dục và hỗ trợ của Hội Khuyến học đối với hoạt động của Trung tâm HTCĐ, nhất là công tác lập kế hoach và tổ chức hoạt động của Trung tâm HTCĐ. Tăng cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động cho Ban quản lý Trung tâm HTCĐ  thông qua  hội thảo, giao lưu, thăm quan học tập, …

– Lựa chọn nội dung học tập đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM. Tổ chức thành công nhiều câu lạc bộ, nhiều lớp chuyên đề; mỗi trung tâm ít nhất có 5 hoạt động/ năm nhằm hỗ trợ việc xây dựng NTM.

– Thực hiện tốt việc đánh giá trung tâm HTCĐ.

Categorised in: