Trong hai ngày 09 và 10/4, tại trường Đại học Đồng Tháp và Đại học Bạc Liêu, 05 thí sinh xuất sắc cụm các trường trực thuộc Trung ương đã bước vào phần thi thực hiện kế hoạch của vòng chung kết cấp tỉnh Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất – năm 2016.

 

Phần thi thực hiện kế hoạch của thí sinh
Một phần thi thực hiện kế hoạch tại của vòng chung kết cấp tỉnh Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc

Vượt qua 457 thí sinh đến từ Hội Sinh viên các trường trực thuộc Trung ương, 05 thí sinh sinh xuất sắc nhất đã giành quyền tham gia phần thi thực hiện kế hoạch bao gồm: Nguyễn Minh Kha (ĐH Đồng Tháp), Lê Thị Anh Thư (ĐH Đồng Tháp), Trương Quốc Trưởng (ĐH Đồng Tháp), Lâm Ngọc Huyền (ĐH Bạc Liêu), Phan Tấn Tài (ĐH Đồng Tháp)

Kết quả cuối cùng, hai thí sinh Phan Tấn Tài (ĐH Đồng Tháp) và Lâm Ngọc Huyền (ĐH Bạc Liêu) đã xuất sắc giành quyền tham gia Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 21-24/4 sắp tới.

Đánh giá về phần thi của 05 thí sinh, đồng chí Doãn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo cho rằng, kế hoạch của các thí sinh đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Hội Sinh viên Việt Nam. Các vấn đề được đề cập đã cụ thể hóa được các nội dung của phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên rèn luyện về đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập. Bên cạnh đó, các thí sinh tham gia hội thi đã thể hiện được kiến thức về công tác Hội và phong trào sinh viên, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Hội.

Một phần thi
Thí sinh trình bày phần thi của mình

Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất – năm 2016  là sân chơi bổ ích cho các cán bộ Hội Sinh viên xuất sắc giữ chức vụ từ Chi hội trưởng trở lên tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước. Nội dung thi bao gồm kiến thức chung về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam; truyền thống sinh viên Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

Categorised in: