Thí sinh phải thi 3 môn cơ bản và môn chuyên theo lớp chuyên đăng ký với quy định: Môn cơ bản (hệ số 1):  toán: 120 phút; ngữ văn: 120 phút; tiếng Anh: 90 phút. Môn chuyên (hệ số 2):  toán: 150 phút; ngữ văn: 150 phút; tiếng Anh: 120 phút.

Lịch thi vào lớp 10 THPT Thực hành ĐH Sư phạm TPHCM

NGÀY

BUỔI

GIỜ LÀM BÀI

MÔN THI

05/6/2018

Sáng

8h00 – 10h00

Toán cơ bản

05/6/2018

Chiều

14h00 – 16h00

Ngữ văn cơ bản

06/6/2018

Sáng

8h00 – 9h30

Tiếng Anh cơ bản

06/6/2018

Chiều

14h00 – 16h30

Các môn chuyên

Đề thi được áp dụng theo hình thức tự luận, riêng đề thi môn tiếng Anh được áp dụng cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Theo đó, trường sẽ tuyển 105 học sinh lớp 10 chuyên.

Cụ thể, trường tuyển 105 học sinh cho lớp chuyên toán, ngữ văn và tiếng Anh, mỗi lớp 35 học sinh

Trường tuyển học sinh trên cả nước với điều kiện sau: Đã hoàn thành bậc THCS xếp loại khá, xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp bậc THCS từ khá trở lên.

Categorised in: