GD&TĐ – Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có Văn bản số 28 thông báo kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng, chứng chỉ trình độ ĐH của Trường ĐH Điện lực.

Theo đó, qua kiểm tra xác suất 222 SV trúng tuyển của Trường ĐH Điện lực năm 2013 cho thấy, có 140 SV với điểm đầu vào thấp hơn điểm chuẩn, 7 SV không có dữ liệu điểm xét tuyển; nhiều bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu, có dấu hiệu sửa điểm trực tiếp trên bài thi…

Nhiều thiếu sót, sai phạm

Về công tác tuyển sinh, kết luận thanh tra, kiểm tra, xác minh của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm 2013, Trường ĐH Điện lực báo cáo không trung thực về chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ GD&ĐT thông báo là 43,4% và năm 2014 vượt chỉ tiêu 12,2%.

Đoàn Thanh tra của Bộ GD&ĐT kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 SV trúng tuyển ngành Điện công nghiệp và Dân dụng năm 2013 cho thấy: Có 140 SV trúng tuyển thấp hơn điểm chuẩn theo Thông báo số 1201 ngày 9/8/2013 và số 1466 ngày 12/9/2013 của trường (trong đó có 47 sinh viên được ghi chú là dạng đào tạo theo nhu cầu xã hội) và 7 SV không có dữ liệu điểm xét tuyển.

Việc tiếp nhận SV chuyển trường năm thứ 1 vi phạm quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 18; SV chuyển trường năm 2013 không đúng ngành hoặc nhóm ngành theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 18 quy chế đào tạo ĐH theo hình thức tín chỉ. Tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 của Trường ĐH Điện lực đặt lớp tại Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Giáo dục Đại học.

Để xảy ra sai sót về công tác tuyển sinh năm 2013, năm 2014 theo Thanh tra Bộ GD&ĐT trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tuyển sinh năm 2013, năm 2014; Trưởng phòng Đào tạo và Phó Trưởng phòng Đào tạo phụ trách mảng tuyển sinh các năm trên và tham mưu tiếp nhận SV chuyển trường.

Đối với công tác tổ chức quản lý đào tạo, Trường ĐH Điện lực ban hành kèm theo quyết định số 577 ngày 11/9/2009 quy định việc cho SV đại học dự thính là trái với quy chế đào tạo ĐH theo hệ thống tín chỉ. Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần không đúng quy định rõ địa điểm chấm thi tự luận. Có sự mất cân đối phân công giờ giảng giữa các giảng viên trong Khoa Công nghệ – Tự động hóa. Cụ thể, giảng viên có số giờ cao nhất gấp 5 lần giảng viên có số giờ thấp nhất trong năm…

Trước học kỳ 2 (năm học 2017 – 2018), trường không chấm thi tập trung, cán bộ chấm thi nhận túi bài đã dọc phách từ giáo vụ khoa/bộ môn và đưa về chấm; từ học kỳ 2 (năm học 2017 – 2018) tổ chức chấm chung do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì nhưng công tác quản lý thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra hiện tượng sửa điểm bài thi, người không có nhiệm vụ và sinh viên vào phòng chấm thi.

Có nhiều bài thi của SV khoa Điều khiển và Tự động hóa tuyển sinh năm 2013, năm 2014 môn Điều khiển Logic và PLCL: Các túi 14549; 16128; 16130; 17222; bài thi có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 1, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu (4 túi). Các túi 14757; 16131; 17223: bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 2; Các túi 4657; 4660; 4662; 4664; 4643: bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 1, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu. Cùng với đó, 30 bài thi có dấu hiệu sửa điểm trực tiếp trên bài thi từ điểm thấp lên điểm cao, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm chấm chi tiết cho từng câu.

Về công tác tổ chức, quản lý đào tạo trình độ đại học chính quy đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 đặc biệt là việc ra đề, việc chấm thi, nâng điểm thi trước hết trách nhiệm thuộc về cán bộ chuyên viên của Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng, cán bộ giảng viên Khoa Điều khiển tự động hoá, Phó Hiệu trưởng phụ trách mảng đào tạo và Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực theo từng giai đoạn…

Kết quả kiểm tra việc Trường ĐH Điện lực tổ chức quản lý văn bằng chứng chỉ, tổ chức in, quản lý phôi văn bằng chứng chỉ cho thấy, mẫu văn bằng chứng chỉ chưa đúng theo quy định, sổ gốc văn bằng chứng chỉ chưa đúng theo quy định, còn hiện tượng sửa chữa trong sổ không đúng quy định, chưa công khai thông tin về văn bằng chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của trường…

Trách nhiệm để xảy ra nhiều thiếu sót trong công tác quản lý văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy đối với các khoa tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về cán bộ, chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra – Pháp chế; Phó Hiệu trưởng phụ trách văn bằng; Hiệu trưởng của Trường ĐH Điện lực theo từng thời kỳ.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan

Từ những thiếu sót, sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị, Trường ĐH Điện lực có giải pháp chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận thanh tra. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề: Rà soát, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy định như: Quy chế đào tạo, quy chế quy định về ra đề coi thi, chấm thi; quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Rà soát toàn bộ điểm đầu vào của SV đại học chính quy năm 2013, 2014 của tất cả các ngành đào tạo. Lập danh sách SV có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường, danh sách SV đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, danh sách SV chuyển trường, tiếp nhận không đúng quy định.

Nhà trường đánh giá cụ thể tình trạng hiện tại của SV còn học, đã tốt nghiệp. Lập danh sách, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp. Trường hợp không đúng quy định của quy chế thì buộc thôi học, thu hồi văn bằng theo quy định. Đồng thời, rà soát đánh giá quy trình đào tạo, kết quả đào tạo của từng sinh viên có bài thi được nâng điểm, sửa điểm. Xử lý cụ thể từng trường hợp theo quy định của quy chế đào tạo gửi về Vụ Giáo dục đại học và Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 30/11/2019.

Thực hiện in, quản lý phôi văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định của quy chế quản lý bằng tốt nghiệp cho THCS, THPT, bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015 ngày 8/9/2015 của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là mẫu phôi văn bằng và việc công khai thông tin văn bằng trên trang thông tin điện tử của trường.

“Kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân (nếu có) để xảy ra sai phạm thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra. Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 30/11/2019…”, Thanh tra Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Báo GD&TĐ số 166 ra ngày 12/7/2019 có bài viết “Trường Đại học Điện lực: Nâng điểm, cấp “khống” bằng tốt nghiệp?” phản ánh: Nội dung đơn tố cáo của một số cán bộ, giảng viên công tác tại trường về hàng trăm bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018 – 2019 của sinh viên Khoa Điều khiển và Tự động hóa (Đại học Điện lực) đều chứa các “ký hiệu lạ” và sau đó những bài thi này đều đồng loạt được nâng điểm một cách khó hiểu.

Ngay sau đó, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng đã ký quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra đột xuất công tác quản lý, đào tạo tại Trường Đại học Điện lực.

Đăng Chung – Đức Trí

VietBao.vn

Categorised in: