Trong 2 ngày 7-8/8, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh Quảng Trị đã tập trung, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên được đẩy mạnh và đã phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh, với 10/10 huyện, thị xã, thành phố, 141 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh hiện có 3.280 tổ chức Hội với 169.018 hội viên, chiếm tỷ lệ 27,4% dân số.

Hội đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học theo các mô hình như “gương sáng hiếu học”, “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học” và “cộng đồng khuyến học” và tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Tính đến năm 2014, toàn tỉnh có 61.757 gia đình đạt chuẩn Gia đình hiếu học, 798 dòng họ đạt chuẩn Dòng họ hiếu học.


Hội Khuyến học Quảng Trị vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân…

… và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học cho các cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học

Ghi nhận những thành tích các cấp Hội khuyến học tỉnh đã đạt được, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học tỉnh; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học cho 20 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học; UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân thuộc các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Hội khuyến học khóa mới. Qua đó, Đại hội cũng đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hồng Vân giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng Đức

Categorised in: