Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương vừa công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2018-2019.

Theo đánh giá, năm nay, điểm chuẩn vào các trường Trung học phổ thông cao hơn so với năm trước.

Cụ thể, Trường Trung học phổ thông Hồng Quang (thành phố Hải Dương) có điểm chuẩn cao nhất (35,6 điểm).

Các thí sinh không đủ điểm vào trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi đã rút hồ sơ (Ảnh: Báo Hải Dương)

Tiếp đến là các Trường Trung học phổ thông: Thanh Miện (33 điểm), Bình Giang (32,45 điểm), Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc, 30,4 điểm), Gia Lộc (30,3 điểm), Hoàng Văn Thụ (thành phố Hải Dương, 30,35 điểm), Quang Trung (Ninh Giang, 30,4 điểm), Ninh Giang (30 điểm).

Có 3 trường lấy điểm chuẩn dưới 20 điểm.

Điểm chuẩn các lớp chuyên Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Trãi (thành phố Hải Dương) như sau: Toán (41,4 điểm), Tin (33,6 điểm), Sinh (44,6 điểm), Văn (43,7 điểm), Lý (40,5 điểm), Hóa (40,4 điểm).

Điểm chuẩn vào các lớp: Sử (36 điểm), Địa (34 điểm), Anh (50,6 điểm), Pháp (45 điểm), Nga (41,5 điểm) và lớp không chuyên 41 điểm.

Danh sách điểm thi của thí sinh được công bố công khai tại các trường Trung học phổ thông.

Categorised in: