ĐNĐT – Theo kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2015 tại Hà Nội sáng ngày 12-4, Đà Nẵng tiếp tục năm thứ 5 liên tiếp lọt vào top các địa phương dẫn đầu về hiệu quả quản trị và hành chính công.

Đây cũng là năm thứ 5 Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp thực hiện và công bố PAPI 2015.

5 địa phương nằm trong top đầu về PAPI năm 2015 gồm có: Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Long An. PAPI năm 2015 của Đà Nẵng với điểm số ở 6 chỉ số lĩnh vực như sau: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở: 5,07; công khai minh bạch: 5,48; trách nhiệm giải trình với người dân: 5,85; kiểm soát tham nhũng khu vực công: 5,58; thủ tục hành chính công: 7,18; cung ứng dịch vụ công: 7,53 (Thang điểm tối đa là 10).

Lắng nghe ý kiến người dân tương tác với chính quyền

PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương.

PAPI áp dụng phương pháp tổng hợp ý kiến đánh giá dựa trên trải nghiệm của người dân, lấy người dân làm trung tâm và xây dựng nên công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương. Từ đó giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ để điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn.

Kể từ năm 2009 đến nay, PAPI đã lắng nghe ý kiến của gần 75.000 người dân thuộc mọi tầng lớp dân cư, mọi ngành nghề trong xã hội trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố.

Hồ sơ PAPI tỉnh/thành phố giới thiệu kết quả tổng hợp của 6 chỉ số lĩnh vực nội dung và 22 chỉ số nội dung thành phần cấu thành PAPI của từng tỉnh/thành phố. Qua đó, các cấp chính quyền tỉnh/thành phố có được thông tin về mức điểm của địa phương mình trong năm qua, so sánh với địa phương đạt điểm cao nhất, và so sánh với chính địa phương mình qua các năm.

Từ việc so sánh đó, chính quyền tỉnh/thành phố tìm được địa phương có kinh nghiệm tốt để học hỏi và/hoặc tìm biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân với hiệu quả quản trị và hành chính công ở địa phương mình.

Luôn phấn đấu vượt lên chính mình

Vị trí top đầu về điểm số PAPI không phải là mục tiêu của chính quyền thành phố Đà Nẵng. Điều chúng tôi quan tâm là phải vượt lên trên chính mình. Lãnh đạo thành phố luôn trăn trở về trách nhiệm, vai trò “tiên phong” và không ngừng vận động để tiến lên, làm cho người dân hài lòng hơn đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công. Lấy đây làm nền tảng để xây dựng hình ảnh một Đà Nẵng “thân thiện”, “gần gũi” với người dân và du khách

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định: Để nâng cao hiệu năng quản trị khu vực công, sau khi PAPI được công bố, chính quyền thành phố giao cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng xây dựng báo cáo nghiên cứu chuyên sâu hơn các thành phần của PAPI cho thành phố Đà Nẵng trong mối tương quan với các tỉnh/thành cả nước nhằm phát huy những yếu tố tốt và có giải pháp để cải thiện kịp thời, nâng cao hiệu quả quản trị khu vực công tại địa phương.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng thực hiện khảo sát độc lập nhằm đánh giá mức độ hài lòng của công dân và tổ chức đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công tại các cơ quan nhà nước; Sở Nội vụ thành phố khảo sát trực tuyến tại trang điện tử www.cchc.danang.gov.vn; Trung tâm thông tin dịch vụ công, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố khảo sát qua điện thoại…

Kết quả đánh giá khảo sát được thực hiện định kỳ hằng năm là nguồn thông tin hữu ích và kịp thời giúp chính quyền thành phố nhìn nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Năm 2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 05 Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính; 02 Đề án liên thông trong lĩnh vực hành chính tư pháp, đặc biệt, bên cạnh cơ chế một cửa liên thông, UBND thành phố còn ban hành Đề án thực hiện cơ chế liên kết giữa 08 sở, ngành trong giải quyết 22 thủ tục hành chính, hướng đến việc tập trung tất cả đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính về “một đầu mối”, “liên thông – liên kết” và “trọn gói”.

Ngoài ra, năm “Văn hóa văn minh đô thị 2015”, thành phố tập trung xây dựng “văn hóa văn minh công sở”, “tinh thần sẵn sàng phục vụ”, xây dựng hình ảnh “nụ cười công chức” để tạo lòng tin trong dân và cộng đồng doanh nghiệp. Xây dựng video tuyên truyền về văn hóa giao tiếp ứng xử dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thành phố cũng ban hành Chỉ thị về xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân; điều chuyển, xử lý những cá nhân có dấu hiệu tiêu cực.

SƠN TRUNG

Categorised in: