THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC TẠI CÁC ĐỊA CHỈ SAU

* Website của Trường tại:  http://uah.edu.vn

* Cổng thông tin của Trường tại:  http://portal.uah.edu.vn

* Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhkientruc

* Fanpage Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

THÍ SINH CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN, LIÊN HỆ:

– Tên trường: Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

– Mã trường: KTS

– Điện thoại tư vấn tuyển sinh: (028) 38.232571 hoặc (028) 38.222748 – (số máy lẻ: 158 hoặc 153)

– Fax: (028) 38 244 678

 E.mail: phongdaotao.kts@moet.edu.vn

– Website: http://uah.edu.vn

– Cổng thông tin: http://portal.uah.edu.vn

Categorised in: