NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI

Ngữ văn Anh

Môn cơ sở              : Reading

Môn cơ bản            : Listening

Môn chuyên ngành : Academic Writing

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Môn cơ sở               : Cơ sở văn hoá Việt Nam

Môn cơ bản             : Tổng quan du lịch

Môn chuyên ngành : Du lịch Việt Nam

 6. Lệ phí và học phí:

          Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng/02 hồ sơ

          Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/ môn.

          Lệ phí ôn tập (nếu có nhu cầu): 450.000 đồng/ môn, học từ 17h30 đến 20h30, tối 2, 4, 6

        hoặc 3,5,7

          Học phí: Theo Thông báo đóng học phí hàng năm của Trường.

7. Thời gian dự kiến:

          Phát và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31/10/2017, trong giờ hành chính.

          Ôn tập:

    – Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 22/9/2017, trong giờ hành chính.


    – Ôn tập: Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 04/11/2017.

          Ngày thi dự kiến: Chủ nhật, ngày 26/11/2017.

8. Liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM (Phòng B.001). Điện thoại: (08) 38293828 (Số nội bộ: 112)./.

Theo TTHN

Categorised in: